Navigation and service

[Alt + 0] - Na domačo stran[Alt + 1] - Na iskanje[Alt + 2] - Na glavno navigacijo[Alt + 3] - Na podnavigacijo[Alt + 4] - Na vsebino[Alt + 5] - Kontakt
Nahajate se tukaj: 

Projekt

Kučnica © A14
KučnicaKučnica
© A14
 

Zaradi klimatskih sprememb in sprememb v stanju odtokov se pri skupni obmejni reki Kučnici in njenem porečju pojavljajo problemi povezani s točkovnimi vnosi (npr: čistilne naprave) in razpršenimi vnosi (npr. kmetijstvo). K slabi kvaliteti vode prispevajo še spremenljive količine vode, ki jo povzročajo po eni strani sušna obdobja po drugi strani pa močni nalivi.

Na osnovi sklepa Slovensko-avstrijske komisije za upravljanje z vodami je potrebno poiskati skupne ukrepe za izboljšavo kvalitete vode na obeh straneh obmejne reke, kar je povezano z nujnimi strukturnimi ukrepi na vodnem telesu (kot obmejna reka ima Kučnica trenutno obliko trapezastega korita). Na osnovi predlaganega projekta bi obe državi skupaj pripravili katalog ukrepov za reševanje problemov na obeh straneh obmejne reke, ki bi ga sprejeli tudi na odločujočih političnih ravneh. Sprejeti katalog bi potem služil kot osnova za postopno uresničevanje ukrepov.

V projekt so vključene naslednje ciljne skupine: odgovorni strokovnjaki za upravljanje z vodnimi viri, eksperti, nosilci političnih odločitev, predstavniki javne uprave, kmetijstva in prebivalstva v regiji. Na splošno se projekt nanaša tudi na prekomejno sodelovanje v obmejnem prostoru.

 

Externe Verknüpfung Akronim projekta 

 
  • socialbuttonssocialbuttons
    socialbuttons